30 września 2016

PLAN LEKCJI

Nowy plan lekcji obowiązujący od 3 października (poniedziałek) w zakładce
Plan lekcji.

29 września 2016

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 17 Mistrzostwa Sportowego w Żorach informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi w roku szkolnym 2016/2017 będą dni:

- 31.10.2016 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ( dzień przed 1 listopada 2016r.),
- 22.12.2016 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ( Wigilie klasowe, Jasełka szkolne),
- 02.05.2017 r.- odpracowany 11 marca 2017 (Święto Patrona Szkoły),
- 01.06.2017 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ( Dzień Dziecka),
- 16.06.2017 r.- odpracowany 03 czerwca 2017 (Święto Sportu, Festyn),
- 22.06.2017 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ( dzień przed zakończeniem roku szkolnego- zajęcia z wychowawcą).

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze :
31 października 2016 r. – rodzice zgłaszają osobiście na piśmie do dyrekcji szkoły potrzebę zorganizowania opieki w nieprzekraczalnym terminie do 14 października do godziny 12.00
2) 23 grudnia oraz od 27 do 30 grudnia 2016 r. – rodzice zgłaszają osobiście na piśmie do dyrekcji szkoły potrzebę zorganizowania opieki w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia do godziny 12.00
3) 13-14 kwietnia oraz 18 kwietnia 2017 r. – rodzice zgłaszają osobiście na piśmie do dyrekcji szkoły potrzebę zorganizowania opieki w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia do godziny 12.00

29 września 2016

Ćwiczenia ewakuacyjne w naszej szkole!!!

27 września 2016 roku o godzinie 11.00 rozległ się w naszej szkole sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu przeciwpożarowym. Wszyscy uczniowie i pracownicy, zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia, opuścili budynek, udając się w wyznaczone miejsca na zewnątrz szkoły. Ćwiczenia ewakuacyjne wynikają z przepisów prawa o ochronie przeciwpożarowej. Ich celem było praktyczne sprawdzenie znajomości zasad ewakuacji z budynku przez uczniów i pracowników szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia wywołanego pożarem lub innymi sytuacjami awaryjnymi. Wychowawcy klas zdali raport o frekwencji Inspektorowi Służb BHP. Po odebraniu raportów o przebiegu ewakuacji alarm został odwołany. Ewakuacja przebiegła w sposób sprawny i szybki (trwała kilka minut). Nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem akcji czuwał Pan Marek Kołodziejczyk Inspektor Służb BHP oraz strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach.
Przypominamy, że w razie zagrożenia należy zadzwonić pod numery alarmowe:
Telefon alarmowy 112
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
POLICJA 997
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991

28 września 2016

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO ŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

W roku szkolnym 2015/2016 działania skoncentrowano na obszarze Czystość źródłem zdrowia. W ramach realizacji zagadnień z obszaru dbanie o czystość otoczenia, estetykę i higienę osobistą podjęto wiele działań. Więcej informacji.

13 września 2016

KONKURS ZBIÓRKI MAKULATURY

1. Organizatorem konkursu zbiórki makulatury są nauczyciele przyrody Szkoły Podstawowej Nr 17 w Żorach.
2. Celem konkursu jest propagowanie zachowań ekologicznych i zachęcanie uczniów do działań związanych z segregacją odpadów.
3. Uczestnicy konkursu: w konkursie bierze udział cała społeczność szkolna. Ma ona charakter między klasowy.
4. Czas trwania konkursu: zaczynamy od 03 października 2016r i kontynuujemy do końca kwietnia 2017r.
5. Zasady uczestnictwa. Makulatura będzie zbierana według harmonogramu:
Poniedziałek 15.10 – 15.40 Monika Czaja
Wtorek 7.30 – 8.00 Magdalena Nawrot
Piątek 14.25 – 14.50 Marzena Łyp
Regulamin konkursu.

26 września 2016

Zbiórka baterii w naszej szkole

Baterie można oddawać w sali 109 (uczniowie klas I – III – u wychowawcy), koniecznie proszę baterie przeliczyć , podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia oraz zapisać do której klasy uczeń uczęszcza.

26 września 2016

Szanowni Państwo

W dniach od 01. 10.2015 do 30.10.2015 trwa w naszej szkole zbiórka starych telefonów komórkowych Telefony można oddawać:
- u wychowawcy – Uczniowie klas I – III
- u nauczyciela przyrody – uczniowie klas IV – VI
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na: http://www.ekoszkoly.pl

21 września 2016

Komputery za tonery

Trwa XVIII edycja ogólnopolskiej akcji ekologicznej „KOMPUTERY ZA TONERY”. Akcja polega na zbiórce zużytych, pustych kartridży i tonerów z drukarek komputerowych. Szkoły rejestrują się na stronie projektu, zebrane kartridże pakują do kartonów, a firma spedycyjna odbiera je do segregacji.
W ubiegłym roku uzbieraliśmy 120 tonerów i 98 kartridży.
Akcję prowadzi p. Adam Cisek (sala 105).
Dziękujemy za udział w poprzedniej akcji!!!

15 września 2016

Szanowni Państwo

Informujemy, że po ubiegłym roku szkolnym zostało dużo znalezionych i nieodebranych ubrań uczniowskich. W związku z tym w dniach 19 – 20 września 2016r. w godz. 7.00 – 19.00 rzeczy te zostaną wyłożone w holu szkoły (na parterze), będzie można je przejrzeć i zabrać ubrania swoich dzieci. Po tym terminie nieodebrane rzeczy decyzją Rady Rodziców zostaną przekazane na cele charytatywne.

13 września 2016

Informacja dla rodziców dzieci klas II i V szkół podstawowych , w związku z realizacja bezpłatnego programu zdrowotnego pt. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory” na rok szkolny 2016/2017

W związku z rozpoczynającym się bezpłatnym programem zdrowotnym ”PROFILAKTYKA PRÓCHNICY DLA DZIECI MIASTA ŻORY” finansowanym przez Urząd Miasta Żory, realizowanym przez lek.stom.Magdalenę Kuźnik w roku szkolnym 2016/2017 obejmującym uczniów klas II i V szkół podstawowych, informuję ,że realizacja programu w 2016 roku polegać będzie na prowadzeniu przez lekarza stomatologa zajęć edukacyjnych na temat choroby próchnicowej, jej powikłań, wpływu na stan zdrowia, utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej oraz stosowania profilaktyki fluorkowej w wymiarze 1 godz. lekcyjnej. Więcej informacji.

9 września 2016

Zebranie Rady Rodziców

Informujemy, że pierwsze zebranie Rady Rodziców odbędzie się 14 września 2016 roku o godzinie 17.30 w jadalni szkolnej.

7 września 2016

Zebrania z rodzicami

Dnia 12 września 2016 r. / poniedziałek / odbędą się zebrania z rodzicami wg ustalonego harmonogramu.

1 września 2016

STOŁÓWKA SZKOLNA

Jadłospis dostępny w zakładce Stołówka.

31 sierpnia 2016

W ZWIĄZKU Z TRWĄJACYMI PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI W SALI GIMNASTYCZNEJ ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 ODBĘDZIE SIĘ W SALACH LEKCYJNYCH WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO HARMONOGRAMU. UCZNIOWIE CZEKAJĄ NA WYCHOWAWCÓW PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY.
Przydział sal.

30 sierpnia 2016

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej ruszają w czwartek 1 września od godz. 8.00 w "dużej" świetlicy.

22 sierpnia 2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016 / 2017
1 września 2016r. /czwartek/

  • klasy IV - VI godz. 9.00
  • klasy II - III godz. 10.00
  • klasy I - godz. 11.00

 

 

Archiwum - rok szkolny 2015/2016
Archiwum - rok szkolny 2014/2015
Archiwum - rok szkolny 2013/2014
Archiwum - rok szkolny 2012/2013
Archiwum - rok szkolny 2011/2012
Archiwum - rok szkolny 2010/2011
Archiwum - rok szkolny 2009/2010
News bottom.

Copyright © 2016 SP 17